RADIO MISJI FARAON

Zapraszamy do zapoznania
się z Archiwum Audycji
Radiowych pani Barbary
Choroszy – "Radiowe TAJEMNICE ŚWIATA"
- wejdz tutaj
Bezposredni link do radia
www.barbarachoroszyradio.org

Kontakt

Fundacja „The Mysteries of the World”

Adres korespondencyjny Fundacji:
The Mysteries of the World
3615 N.Octavia Ave.
Chicago, IL. 60634

SEKRETARIAT:
Telefon do biura Fundacji: 1(773) 625-1409
Telefon do Pani Lucyny Łobos w Chicago: 1(773) 953- 60- 60

Telefon do Pani Lucyny Łobos w Polsce: (71) 329-96-40

ADRESY MAILOWE (poczty elektronicznej):
Barbara Choroszy: barbarachoroszy@yahoo.com
Ryszard Choroszy tel: (773)625-1409 & e-mail: ryszardchoroszy@yahoo.com

Barbara Ksepko: (773) 282-1344 & e-mail: barbaraksepko@yahoo.com

Lucyna Łobos – e-mail: loboslucyna@gmail.com
William Brown –  e-mail: steller1starcaptain@gmail.com

Fundacja The mysteries Of the World

Adres korespondencyjny Fundacji:

The Mysteries of the World
P.O.Box 345 86
Chicago, IL. 60634 – 0586

SEKRETARIAT:

Barbara Choroszy: barbarachoroszy@yahoo.com
Ryszard Choroszy tel: (773)625-1409 & e-mail: ryszardchoroszy@yahoo.com