RADIO MISJI FARAON

Zapraszamy do zapoznania
się z Archiwum Audycji
Radiowych pani Barbary
Choroszy – "Radiowe TAJEMNICE ŚWIATA"
- wejdz tutaj
Bezposredni link do radia
www.barbarachoroszyradio.org

Fundacja

Fundacja Wspierania Badań Archeologicznych  MYSTERIES OF THE WORLD-MISSION PHARAOH RESEARCH FOUNDATION, NFP corp. została założona w Chicago w roku 2003 i zarejestrowana w Office of the Attorney General State of Illinois. 

Celem Fundacji jest pomoc w dotarciu do grobowca Budowniczego Wielkiej Piramidy w Egipcie oraz starożytnych tablic znajdujących się w grobowcu Faraona Cheopsa.  W tym celu Fundacja gromadzi fundusze i finansuje egipskie przesięwzięcie, zmierzające do przekazania tego odkrycia Egipcjanom i światu.

Celem Fundacji jest również działalność edukacyjna w zakresie wiedzy podnoszącej świadomość ludzi na temat istnienia światów równoległych i ich współpracy z mieszkańcami Ziemi. W tym celu posługujemy się wydawaniem publikacji, prowadzeniem audycji radiowej „Tajemnice Świata” oraz organizowaniu publicznych spotkań i Konferencji z udziałem Pani Lucyny Łobos.

Dobrowolne dotacje są jedynym sposobem uzyskiwania funduszy na działalność Fundacji.  Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają za swoją pracę żadnych wynagrodzeń (pomimo, że statut fundacji daje im do tego prawo).

Skład osobowy Fundacji „The Mysteries of the World“:Zarząd:
Barbara Choroszy   –  Prezes Zarządu
Lucyna Łobos-Brown – Vice Prezes Zarządu
Barbara Ksepko – Skarbnik

Barbara Choroszy – Sekretarz

William Brown – Konsultant
Ryszard Choroszy – Menager Fundacji
Bohdan Kroczek – Niezależny Konsultant

FUNDACJA korzysta z doradztwa całej grupy „Misji Faraon”  z pomysłów, sugestii oraz twórczych rozwiązań naszej działalności. Nasza Misja skupia ludzi w wielu krajach na świecie, więc nie jesteśmy ograniczeni tylko do grupy zamieszkującej w Chicago, ale otwarci na współpracę z każdą osobą Misji bez względu na kraj zamieszkania. 

Siedziba Fundacji:
3615 N.Octavia Ave.
Chicago, IL 60634 USA

Fundacja The mysteries Of the World

Adres korespondencyjny Fundacji:

The Mysteries of the World
P.O.Box 345 86
Chicago, IL. 60634 – 0586

SEKRETARIAT:

Barbara Choroszy: barbarachoroszy@yahoo.com
Ryszard Choroszy tel: (773)625-1409 & e-mail: ryszardchoroszy@yahoo.com